Leveregler

Leveregler

”Retfærdighed er ikke, at alle får det samme. Retfærdighed er, at alle får det, de har brug for.”

 

Tonen i Roskilde TeamGym

Man taler og opfører sig ordentligt, når man er ude, som repræsentant for Roskilde TeamGym.

Vi udtaler os konstruktivt om andre.

Der fokuseres på fællesskabet både til og udenfor træningerne.

 

Holdene i Roskilde TeamGym

Trænerne kan til hver en tid, i begyndelsen af en sæson, lave udtagelse på et hold. Dette vil fremgå af holdbeskrivelsen på hjemmesiden.

RTG stiller altid med stærkeste mulige hold. Det er til hver en tid trænerne, som udvælger gymnasterne.

Træningen udføres i konstruktiv ånd. Ikke relevante problematikker holdes udenfor træningen.

Respekt for andre (uanset gymnastikniveau).

Alle har ansvar for og bør bidrage til holdets udvikling.

Man må gerne vise overskud ved at hjælpe andre… give gode råd, opbakning eller lign.

Man holder de aftaler der indgås.

Det er cheftræneren på hvert hold der er forældrenes direkte kontaktperson ved spørgsmål.

Det anbefales der oprettes Facebook grupper til de enkelte hold (se Roskilde TeamGyms Facebook regler herunder).

 

Trænerne og kommunikation i Roskilde TeamGym

Trænerne er rollemodeller.

På ture er der altid mindst 2 trænere eller ledere med.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Hvis en træner føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, kan træneren kontakte bestyrelsen, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Bestyrelsen kan søge hjælp/information hos DIF.

Klubbens Facebook regler følges.

Vi er heldige at Roskilde TeamGym har så mange fantastisk dygtige trænere der yder en kæmpe indsats på et højt niveau. Pas på dem og behandl dem ordentligt.

 

Gymnasterne og Trænerne i Roskilde TeamGym

TeamGym og rygning/alkohol er ikke en god kombination.

TeamGym og doping er ikke en acceptabel kombination. Der henvises til Anti-Doping Danmark.

 

Facebook og Roskilde TeamGym

Generelt gælder de samme regler for kommunikation og god opførsel på Facebook som gælder i klubben. Både når man benytter Roskilde TeamGyms grupper, men også når man omtaler Roskilde TeamGym og andre klubber.

Administrator for Roskilde TeamGym grupper er trænere og/eller bestyrelses-repræsentanter. Roskilde TeamGym grupper bruges til praktiske spørgsmål og arrangementer samt i øvrigt udmeldinger fra trænere og/eller bestyrelse.

Specifikke spørgsmål til enkeltgymnaster diskuteres med cheftræner for de enkelte hold og ikke på FaceBook (fraset afbud og kørselsaftaler og den slags).

Kritik til og af trænere eller træningen foregår ikke på FaceBook men man kontakter cheftræner for holdet med eventuelle spørgsmål.

Trænerne står ikke til rådighed konstant på Facebook – det bedes respekteret.

 

Målsætning

Det skal være sjovt, motiverende samt udviklende at lave gymnastik i Roskilde TeamGym.

  • Vi stræber efter at give hver enkelt gymnast optimale muligheder for at nå sit fulde gymnastik potentiale
  • Der må gerne være positiv konkurrence gymnasterne imellem
  • Man må gerne rose hinandens præstationer